Iso

De Poolse Glasbokkenproducent is ISO-9001 gecertificeerd.

Alle geleverde producten voor de glasindustrie zijn CE-gecertificeerd.

Vanwege de kwaliteit zijn de producten van De Glasbok B.V. gekend als kwaliteitsproducten

 

De voordelen van ISO 9001:

Een belangrijk voordeel van een ISO 9001 certificering is de concurrentievoorsprong. Voor een ISO 9001 certificering wordt veelal gekozen om de noodzakelijke groei van het marktaandeel te realiseren dan wel te vergroten.

Bij bedrijven die een ISO certificaat hebben verworven neemt de verkoop veelal aanzienlijk toe en stijgt het bedrijfsresultaat en de export aanzienlijk.


De ISO 9001 norm:


Uitgangspunten ISO 9001 norm:De basis:


Praktijk:


Procesmatig benaderd:

De klant maakt deel uit van de markt en bepaalt de kwaliteit van een product. Deze gedachtegang staat geheel in lijn met de hedendaagse marktstrategie. Deze benadering vraagt om een constante interactie tussen klant en ondernemer en de eisen die aan een product kunnen worden gesteld. Communicatieprocessen dienen ervoor te zorgen dat klanttevredenheid wordt bewerkstelligd.

Iedere activiteit die input ontvangt en deze omvormt tot output, kan als een proces worden gezien. Om doelmatig te kunnen functioneren, moet een onderneming een groot aantal onderling samenhangende processen onderkennen en beheren. Output van het ene proces is veelal de input voor het volgende proces. Identificatie en beheer van processen die in een onderneming worden toegepast, en de interacties van dergelijke processen, wordt aangeduid als een "procesmatige benadering".                 

     

Gespecialiseerd in: Glasbokken Transportbokken Kozijnbokken Magazijnbokken Verrijdbare Transportbokken
Specialized in:Stillages for carrying glass│Glass frames│Frame goats│Windows goats│Transport goats│Warehouse goats│Storage goats